Werken bij Return2

We geloven in de onderbuik. In de persoonlijke ervaring van wat er gebeurt in de eerste minuut. En natuurlijk beschik je over een enorme hoeveelheid kennis, relevante ervaring en een uitstekend CV. Maar we vinden het even belangrijk dat jij gaat clicken met de business partner en met ons, de co-partners.

Bij onze ambitie hoort ook groei. Dit doen wij niet door iedereen die zich aanbiedt meteen een baan aan te bieden en er maar het beste van te hopen. De groei moet gecontroleerd en vooral verantwoord plaatsvinden. Immers: Return2 heeft niet alleen de zorg voor de medewerkers zelf, maar ook een duidelijke verantwoordelijkheid naar hun achterban. Partners die eenmaal bij Return2 aangesloten zijn hebben een belangrijke stem in de interne organisatie.

In het principe "ga met je eigen mensen om, zoals je wilt dat zij met je beste klant omgaan" geloven we hartstochtelijk en daar mag je ons op afrekenen.