Logistiek procesmanagement

Logistiek procesmanagement is een aanduiding voor een specifiek vakgebied van de categorie managementtaken. In het bedrijfsleven wordt veelal verwezen naar het managen van de organisatieprocessen. Een van de denkbeeldige volgorden betreft het richten, inrichten en verrichten in de organisatie. Waarbij van strategisch, langs tactisch naar operationeel niveau de organisatie wordt bestuurd.

De bedrijfskundige projectmanagers van Return2 hebben uitgebreide expertise en ervaring om uw organisatie daarbij te helpen. Zij beschikken over de analytische kennis om snel onderscheid te maken tussen (afdelings)activiteiten en processen en tussen hoofd- en bijzaken. Bovendien hebben de projectmanagers van Return2, wanneer ze bij een organisatie aan de slag gaan, het voordeel dat ze een frisse onafhankelijke manier hebben om naar uw bedrijfsprocessen te kijken. Vreemde ogen dwingen ten slotte. Onze manier van werken is nooit op een externe of kille manier, maar altijd in nauwe samenwerking met uw management en medewerkers. Wij zorgen ervoor dat processen weer transparant worden, dat daar waar mogelijk uw processen snel en praktisch worden verbeterd en dat veranderingen in processen op een goede manier worden gecommuniceerd met alle betrokkenen.