Document management

Document management is een veelgebruikte term die voor ieder van ons een andere betekenis heeft. Eigenlijk is het niet meer dan een middel om vanaf het moment van het ontstaan van een document zicht te houden op de gehele levenscyclus van het document. Document management is het proces van het behandelen van documenten op een zodanige wijze dat informatie kan worden gecreëerd, gedeeld, georganiseerd en adequaat en efficiënt opgeslagen met als doel de continue groeiende informatiestroom beheersbaar te houden.

Maar betekent document management nu voor onze organisatie het einde van de digitale chaos? Eerlijk gezegd weten we het niet. Wat we wel weten is dat we een hulpmiddel nodig hebben om de "actieve" documentstromen die binnen organisaties aanwezig zijn beheersbaar te maken en, wat zeker zo belangrijk is, te houden. Het blijkt nog altijd lastig om informatiemanagement succesvol te positioneren binnen organisaties. Omdat de toegankelijkheid en actualiteit van de informatie niet gegarandeerd is, staat de bedrijfsvoering bloot aan afbreukrisico’s.

De meerwaarde van vernieuwing van document management voor het primaire proces moet immers worden geborgd - en beter nog: vergroot. Inzet van een interim manager van Return2 met ervaring, die bekend is met de documentprocessen en zijn pappenheimers goed kent, is dan de uitkomst.