Business consultancy

Een centraal thema in veel vragen van onze klanten is het samenspel van de informatievoorziening en de bedrijfsprocessen in een organisatie, zowel als aandachtspunt van het management als van de informatiemanager en ICT-directeur. Een optimaal systeem van informatiestromen is een samenwerking van wensen en noodzakelijkheden, mogelijkheden en beperkingen, ambities en realiteit. Informatiemanagement gaat dus éérst over mensen en hun organisatie, en daarna over systemen en gegevens.

Onze focus bij al deze verbeteringen ligt altijd op een integrale benadering van organisatie- en informatievraagstukken. Maar het gaat daarbij niet om een theoretisch juiste of een volledige (100%) oplossing maar naar een praktische oplossing. Informatiemanagement moet faciliterend zijn om de organisatie slagvaardiger in te laten spelen op elkaar in steeds hoger tempo opvolgende nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Samen met onze klanten komen we tot oplossingen die bij hen passen.