Business & change

Alles verandert behalve het veranderen, dat blijft. Een oude wijsheid waar we elk project mee worden geconfronteerd. Eenvoudig gezegd; het is onderdeel van de meeste projecten, dus van ons werk.

Verandermanagement is de optelsom van kennis en ervaring uit verschillende terreinen Van bedrijfskunde tot psychologie en van sociologie tot filosofie. Dat veranderen niet vanzelf gaat, blijkt uit het feit dat de meeste verandertrajecten in organisaties nog altijd niet slagen. Voor Business/ICT alignment is er geen panklaar recept: alignment gaat immers vooral over de verhouding tussen Business en IT, en dus over mensen met een eigen woordenschat, missie en strategie. Uiteindelijk blijkt alignment vooral een communicatieuitdaging die door ménsen gerealiseerd gaat worden. Daarvoor gebruikt Return2 de Mental Match Methode.